Avdelning

Alla scouter är indelade i olika åldersgrupper från Bäverscout för 4-7 år upp till Utmanarsscout 15-18 år.

Avdelningarna har sina möten varje vecka sina respektive dagar med viss undantag för lovdagar, övernattningar och läger.
I dagsläget har vi en bäveravdelning, en spåraravdelning, en upptäckaravdelning, en äventyraravdelning och en utmanaravdelning.

Mötesdagar

Bäver 4-7 år
Lördagar kl.10:00-11:30.

Spårare 8-9 år
Måndagar kl.18:00-19:30.

Upptäckare 10-12 år
Torsdagar kl.18:00-19:30.

Äventyrare 12-15 år
Torsdagar kl.18:30-20:00.

Utmanare 15-18 år
Torsdagar kl.18:30-20:00.